Om Haglebu Fjellstue

Haglebu Fjellstue har vært i privat eie siden starten på 60 tallet.
Ester og Eilev Medalen bygget opp stedet. I tillegg til kafeteria så drev de leirskole i mange år.
Er nok mange voksne i dag som kan huske tilbake til fine dager på Leirskole på Haglebu Fjellstue.
Sønnen Jarle Medalen, kona Kari og barna Kjersti og Sindre tok over stedet i 82. Leirskolen ble drevet frem til våren 87. I 1987 bestemte Jarle og familien seg for å flytte tilbake til Oslo

Vesla og Oddbjørn Olsen overtok Fjellstua i 88. De rev alle rommene som var brukt til leirskole og lagde en flerbrukssal. I tillegg satte Oddbjørn opp to gamle tømmerstuer som ble en kjempetrivelig pub og selskapslokale. Den ene stuen er fra familien til Vesla, altså Medalen og har fått navnet Medalstuen. I 1991  ble Campingplassen Flenta etablert  og denne har  pr. d. d. ca. 125 helårsplasse. Hyttene ble bygget på tidlig 90- tallet.

Morten Olsen kjøpte Haglebu Fjellstue i 2002 av sine foreldre. Etter mange år med drift, bestemte Morten seg i 2014 at han ville heller drive ute med alt som durer (maskiner) og hytte service.  Søster Mona Olsen og venninnen Anne Kodalen tok utfordringen på strak arm, og tok over driften og er drivere på Fjellstua pr. d.d

For å skape gode mat opplevelser og den hyggelig atmosfære er vi helt avhengig av å ha gode medarbeidere, og det i alle aldre.

Tidlig krøkes…..

Vi må «plage» dem litt…..

Ta var på dem så de er blide….

Ta var på dem så de er blide….

Vi lager noen morsomme fester…….

Vi underholder på personaljulebordene…..

Kommer det kjendiser som Trond Granlund, så tar vi oss av dem også…..

Noen av oss er vel snart gått ut på dato i baren

Da er det på tide å skaffe nye krefter

Om Haglebu

Haglebu er en liten plass som ligger på ca. 800 moh og ca 20 min kjøretur fra Eggedal Sentrum i Sigdal kommune. Plassen er første gang omtalt i skriftelige kilder i 1328. Haglebu betyr setra i det gode lende. Haglebu fjellkirke finnes på stedet. Det er populært å arrangere bryllup med påfølgende fest på Haglebu Fjellstue.

Stedet preges av en flott fjelltopp. Haglebunatten er en vakker fjelltopp som er 1278 moh.
Sommerstid tar det 1,5 time og gå til toppen fra oss på fjellstua. Turen er bratt og kan oppleves som luftig, men det er en helt nydelig 360 graders utsikt fra toppen.

‘Haglebuområdet har antakelig vært benyttet til seterdrift fra ca. 500 e.kr eller kanskje enda lenger tilbake. Navnet Haglebu er det gamle ”Haglendebu” som betyr ”bua i det gode lende”.
Det gode lendet henspiller seg på de gode beitemulighetene som finnes her. Ingen andre steder i bygda er navnet knyttet så klart til seterdrift.

Haglebu er en del av Sigdal Kommune som med sine 3500 hytter er en av landets største hyttekommune. Haglebu har ca. 1200 av disse hyttene. Området er blitt meget attraktivt blant annet for sine praktfulle fjellområder og del av ”Kunstnerdalen” med bla. hjemstedet til Christian Skredsvik og Theodor Kittilsen.

Det er også gjort store funn av jernutvinning på Haglebu. I løpet av en hektisk periode sensommeren 2006 ble seks jernvinneanlegg og mellom 20 – 30 kullgroper fra ca. 600 -1450 e.kr på Haglebu registrert. Vårt fjellområde er rikt på forminner i forbindelse med jern- og kullproduksjon. I denne forbindelsen er det laget en kultursti som man kan gå og lære litt mer om dette. Kulturstien starter ca. 5 min fra Haglebu Fjellstue og stien er ca. 2 km.